OOMOTO

Оомотог өдгөөгөөс 125 жилийн тэртээ Дэгүчи Нао болон Дэгүчи Онисабүро гэгээнтэн үүсгэн байгуулсан билээ. Өөрөөр хэлбэл Оомотог үндэслэсэн 2 их багш байдаг гэсэн үг юм. Тэр цагаас хойш хоёр дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Сүмико, гурав дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Наохи болон Дэгүчи Хидэмарү, дөрөв дэхь үеийн тэргүүн Дэгүчи Киёко зэрэг тэргүүдийн түүхээр баяжсаар эдүгээ тав дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Күрэнай-н удирдлага дор шашны зан үйлээ үргэлжлүүлж байна.

Энд үндэслэгч хоёр их багш болон үе үеийн тэргүүнүүдийг танилцуулая.

     

Дэгүчи Нао
(1837 - 1918)

Дэгүчи Онисабүро
(1871 - 1948)

Дэгүчи Сүмико
(1883 - 1952)

     

Дэгүчи Наохи
(1902 - 1990)

Дэгүчи Хидэмарү
(1897 - 1991)

Дэгүчи Киёко
(1935 - 2001)

     

Дэгүчи Күрэнай
(1956 - )

   

 
Харилцагчид