Оомото Сургаал

Номлол

Оомото шашныг үндэслэгч хоёр их багш болох Дэгүчи Нао, Дэгүчи Онисабүро-н гараар бүтээгдсэн "Оомото шинюү" буюу Оомото-н бурхны сургаал, мөн "Рэйкай моногатари" буюу Сүнсний ертөнцөөр зорчсон нь хэмээх хоёр сургаалыг үндэс болгон, дээрээс нь үе үеийн тэргүүнүүдийн номлолыг нэмж үндсэн сургаал болгон номлодог.

Номлолын үндсэн ухагдахуун

Бурхан нь хорвоо ертөнцийн түмэн бодист орших бөгөөд хүн төрөлхтөн нь энэ ертөнц дээр бурхны үйлсийг бүтээгч гол хүч болох ба бурхан хүн хоёр нэгдсэн тэр цаг дор бүхнийг бүтээх хязгааргүй хүч бий болох учиртай хэмээн айлдсан Дэгүчи Онисабүро их багшийн ариун сургаалыг номлолынхоо үндсэн ухагдахуун болгон ирсэн.

Зан үйл /Заншил/

Оомото шашинд дараах дөрвөн хэвшлийг үндсэн чиглэл болгон сургадаг бөгөөд эх газар дээр диваажинг цогцлоон бүтээх хүч хэмээгээд хүмүүний аж амьдралын үндсэн зарчим болгон тунхагласан байдаг.
- Мацүри буюу Нэгдэл: Каннагарано даидоо буюу Бурханы таалалд нийцүүлэх зарчим.
- Ошиэ буюу Сургаал: Тэнжюүно шинри буюу Бурханы ариун сургаал,түүний мөн чанар.
- Нараваши буюу Хэвшил: Тэнжиндооно цүнэ буюу Түмэн бодис түүний зөв оршихуй.
- Наривай буюу Бүтээх, Хөдөлмөрлөх:Тэкигино жимү буюу Хүн тус бүр бурхнаас оноогдсон ажил үүргээ үнэн сэтгэлээсээ нягт нямбай гүйцэтгэх.
Дээрх нь ертөнцийн хуулиар, түүнчлэн хүн төрлийг олж төрснийхөө хувьд амьдралын мөн чанарыг ойлгон, утга учиртай амьдрахад зайлшгүй сахиж мөрдөх үндсэн дөрвөн зарчим болно.

Зарчим ба онол

Оомотод дараах дөрвөн зарчмыг сахих нь бурхны замналаар замнах үндсэн онол хэмээн үздэг.
- Сэикэцү шюги буюу Цэвэр ариун байх зарчим. Бие махбодь болоод дотоод сэтгэлийг ариун байлгах зарчим.
- Ракүтэн шюги буюу Бурхнаас оноосон ажил үүргээ баясан үйлдэх зарчим.
- Шинтэн шюги буюу Гэрэл гэгээ бүхий ирээдүйг цогцлоохын тулд ямагт урагш тэмүүлэх зарчим.
- Тооицү шюги буюу Нэгдэн нягтрах зарчим. Эрэмбэ дараалалаа хүндэтгэн хамтран нэгдэх зарчим.
Сэикэцү, Ракүтэн, Шинтэн, Тооицү энэхүү дөрвөн зарчим нь сансар огторгуйн хязгааргүй орон зайд байгалийн хуулийн дагуу мөнхөд явагдаж буй билээ. Огторгуйн амьсгал, хэмнэл, байгалийн бүхий л юмс үзэгдэл гагцхүү дээрх зарчмаас үл гажин, мөнхөд урган төлжиж, урагшлан хөгжиж байдаг жамтай. Хүмүүн бид ч бас энэхүү зарчмын дагуу дотор болоод гадаад бодийн эргэлтэнд цаг хугацааг элээж буй билээ. Гэвч хүмүүн нь ухамсарт амьдралынхаа явцад дээрх зарчмуудыг мэдсээр байж зөрчдөгт хүмүүний зовлонгийн учир шалтгаан оршино.
Хүмүүн нь дээрх зарчмуудыг амьдралдаа хэвшүүлэн мөрдвөөс түүний сүнс, тэнгэр болоод газартай амьсгалаа тааруулан, улмаар диваажин дахь амьдралаас өөрцгүй сайхан амьдралаар энэ ертөнцөд ч амьдрах боломжтой гэсэн утга санааг илэрхийлнэ.
Оомото нь бурхны тухай, сансар огторгуйн тухай, хүмүүний амьдрахуйн тухай, өршөөн нигүүлсэх, авран хамгаалахын тухай өргөн цар хүрээтэй, гүн гүнзгийгээр сургаж уламжилсаар ирсэн билээ.
Бурханы үйл өрнөсөн ариун дагшин газар болох Аяабэ хотын Баи-Шёо-Эн болоод Камэока дахь Тэн-Он-Кёо-д байрлангаа Оомото шашиныг үүсгэн байгуулагч их багш Дэгүчи Нао болон Дэгүчи Онисабүро их багшийн сургаал номлолыг голчлон, хүмүүний аж төрөх ёс түүний мөн чанарт суралцах Оомото Дайдоожёо сургалтыг байнга зохион байгуулж байна.

 
Харилцагчид